75

ANBI

 

Robijn huijs officieel erkend als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een voorwaarde van de Belastingdienst is de publicatie van deze gegevens:

 

De naam van de instelling: 'Robijn huijs' - Officieel: 'Stichting Robijn huijs.'

 

Het RSIN of Fiscaal nummer: 856680199.

 

Het post- of bezoekadres van de instelling: Robijn huijs - Overcingellaan 17 - 9401 LA  ASSEN (Robijn huijs is gevestigd bij Flexible WorkPlace Assen).

 

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: Een ontmoetingsplek bieden in Assen voor mensen met kanker en hun naasten uit Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe, Noordenveld & Tynaarlo.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan en het werk dat wij doen

 

Visie: Robijn huijs stimuleert autonomie en hernieuwde veerkracht bij mensen met kanker. Eigen regie, zelfredzaamheid en autonomie en kwaliteit van leven staan centraal en zijn de drie kernwaarden voor Robijn huijs.

 

Missie:  Robijn huijs biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten in elke fase van het proces.

 

Wij bieden kwalitatief hoogwaardige begeleiding en ondersteuning. Dat doen wij met opgeleide gastvrouwen en gastheren op een heel laagdrempelige wijze. Ook bieden wij mogelijkheden voor lotgenotencontact.

 

De namen en functies van de bestuurders: * Willy Leeffers - Voorzitter * Frauke Boer-Pasma - Secretaris * Pieter Beintema - Penningmeester *

 

Beloningsbeleid bestuurders Robijn huijs: Geen beloning.

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: Robijn huis bevindt zich nog in de opstartfase. Daarom is dit nog niet aan de orde.

 

Een financiële verantwoording:  Robijn huis bevindt zich nog in de opstartfase. Daarom is dit nog niet aan de orde.

 

Hoe wij aan geldmiddelen komen: * Sponsoring * Donaties * Schenkingen * Fondsenwerving * Speciale acties * Lezingen * Bijdragen van gasten aan activiteiten * En meer ... *

 

© Robijn huijs | Remko van Rijthoven