Skip to content
© Robijn huijs

Nieuwe locatie in Assen!

© Robijn huijs
© Robijn huijs

Nieuwe locatie in Assen

 

Bestuursvoorzitter Robijn huijs, Jeannet Bos, tekende vandaag de bruikleenovereenkomst. ‘We krijgen dan de beschikking over een hele vleugel met vier spreekkamers, twee grote open ruimten die we kunnen inrichten als huiskamer en activiteitenruimte, een opslagruimte en nog een extra kamer,’ zegt Cees van der Boom.

 

Openstellingstijden

 

‘We kunnen er vanaf nu al in, maar gaan officieel ‘over’ op 1 juli. Tot dan zijn onze gasten nog steeds welkom aan de Overcingellaan 17 bij Flexible WorkPlace.

 

Vanaf 1 juli verwelkomen we onze gasten aan de Mandemaat 1a. Vooralsnog blijven onze openingstijden ongewijzigd: elke dinsdag en elke donderdag van 10:00 - 16:00 uur.

 

We hopen dat op korte termijn uit te breiden maar dat hangt van onze vrijwilligers af.

 

Vrijwilligers

 

We zijn erg blij dat dat er steeds meer vrijwilligers zijn die zich willen inzetten voor mensen met kanker en hun naasten & mantelzorgers.

 

Belangrijk is dat zij ‘oordeelloos kunnen luisteren.’ ‘Onze gasten krijgen al zó veel adviezen en tips; het belangrijkste is dat onze gasten zich gehoord en gezien voelen.’

 

Meld jij je aan als gastvrouw / gastheer? Zie dan de informatie op onze website: help je mee als vrijwilliger in Assen.

 

© Robijn huijs | Help je mee in Assen?

 

We hopen dat die groei zich voortzet. Als dat het geval is, kunnen we onze openingstijden verruimen. Ons uiteindelijke doel is dat we op termijn vijf dagen in de week open zijn, want onze gasten vragen daar om.

 

We kunnen dan ook specifieke themabijeenkomsten organiseren voor naasten, nabestaanden, mantelzorgers, etc. en misschien ook in de avonden.

 

Effectonderzoek informele zorg

 

De méérwaarde van informele zorg die wij onze gasten bieden is nu ook door onderzoek aangetoond en bewezen. Dit onderzoek is gebaseerd op de methodiek van positieve gezondheid, zoals die door Machteld Huber is ontwikkeld.

 

Zij gaat uit van gezondheid als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren in plaats van afwezigheid van ziekte.

 

96% van de bezoekers aan een inloophuis geeft aan binnen minimaal één van de domeinen van positieve gezondheid een positieve verandering te ervaren; 92% op twee domeinen en 89% op die of meer domeinen!

 

Die domeinen betreffen Lichaamsfuncties, Mentaal welbevinden, Zingeving, Kwaliteit van leven, Sociaal-maatschappelijke participatie en Dagelijks functioneren.

 

Medisch specialisten

 

Sommige van onze gasten worden actief doorverwezen door medisch specialisten. We zijn blij dat we een goede band hebben met het Wilhelmina Ziekenhuis, specialisten, verpleegkundig specialisten, huisartsen, enz.

 

Om bij ons op bezoek te komen hoef je je niet aan te melden en is geen verwijzing nodig. Tijdens onze openingstijden ben je als gast ‘gewoon’ welkom.

 

Toekomstbestendige financiering

 

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie met ANBI-status en volledig afhankelijk van giften, donaties, sponsoring, emballage-acties, … Hoewel de meerwaarde van ons werk nu is aangetoond, krijgen we helaas nog geen subsidies.

 

Daarom ontwikkelden we ‘tientjesleden’ en voor ondernemers, bedrijven en organisaties de ‘Vriend van Robijn huijs-sponsorpakketten.’ We nodigen hen van harte uit om ons te steunen. Zonder die steun kunnen we ons werk anders niet voortzetten.

 

© Robijn huijs 

 

Uitdaging

 

We staan nu weer voor een nieuwe uitdaging. De locatie is leeg en we willen die zo gezellig en huiselijk mogelijk inrichten. Hulp is welkom! ‘Het allerbelangrijkst is dat onze gasten zich thuis voelen. Zij staan centraal. Voor hen staan we klaar.’

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website ga je er mee akkoord dat deze website cookies plaatst op jouw apparaat.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en je bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens je akkoord gaat.

Scroll To Top