Skip to content
© Robijn huijs

Onderzoek bewijst meerwaarde informele zorg bij Robijn huijs

© Robijn huijs |  KWF | IPSO | Sinzer
© Robijn huijs | KWF | IPSO | Sinzer

Onderzoek bewijst meerwaarde Informele Zorg

 

bij Robijn huijs en andere inloophuizen

 

Wat is de toegevoegde waarde van een inloophuis voor mensen met kanker?

 

Hoe toon je die toegevoegde waarde aan?

 

Zo maar enkele vragen die wij vaak horen ...

 

Nu toont Sinzer, in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Robijn huijs in Assen * en in Meppel {in oprichting} **,  aan wat de effecten zijn van aangeboden en aan te bieden informele zorg bij kanker.

 

ASSEN / MEPPEL - Onderzoek naar de door IPSO inloophuizen, waaronder Robijn huijs, aangeboden informele zorg bij kanker wijst uit dat 96% van de bezoekers een positief effect ervaart. Uit dit door Sinzer en in samenwerking met KWF uitgevoerd onderzoek blijkt verder dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd. Ook hoog scoort: beter kunnen ontspannen en beter hulp durven vragen door het bezoek aan het inloophuis. Daarnaast is vastgesteld dat inloophuizen een belangrijke bijdrage leveren bij arbeidsparticipatie.   

 

Psychosociale Oncologische zorg

 

Robijn huijs is lid van brancheorganisatie IPSO. Bij Robijn huijs kunnen mensen met kanker en hun naasten terecht voor laagdrempelige psychosociale ondersteuning, -begeleiding en -ondersteuning, contact met lotgenoten, informatie en activiteiten gericht op ontspanning, expressie en verwerking. Zie voor meer informatie www.robijnhuijs.nl.

 

“Dat gasten de toegevoegde waarde van Robijn huijs ervaren, weten we door intensieve maar tegelijk ook enorm waardevolle gesprekken die wij voeren”, vertelt Cees van der Boom, Initiatiefnemer en Coördinator van Robijn huijs Assen. Hij staat ook te popelen om te starten in Meppel.

 

“Maar wij weten ook dat onderzoek van belang is voor verwijzers binnen het oncologische veld en voor het verkrijgen van financiering”.

 

Relatie met positieve gezondheid

 

De effecten die zijn geconstateerd blijken goed te passen bij het gedachtengoed van de positieve gezondheid, zoals die is ontwikkeld door Machteld Huber. De definitie van gezondheid die zij hanteert betreft: het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zo veel mogelijk eigen regie te voeren. Deze brede kijk op mens en gezondheid hanteert Robijn huijs ook. Landelijk bieden inloophuizen voor 89% van de gasten meerwaarde op ten minste drie van de zes domeinen van positieve gezondheid.  

 

Het grootste effect wordt vastgesteld op het maatschappelijk functioneren, gevolgd door mentaal functioneren, kwaliteit van leven en dagelijks functioneren. Uit het onderzoek blijkt nadrukkelijk dat inloophuizen de zelfregie stimuleren en bijdragen aan activering en meedoen binnen de samenleving. Het helpt ook dat landelijk 54% van de gasten aangeeft zich energieker te voelen door het bezoek aan het inloophuis. Een belangrijk onderzoeksresultaat omdat vermoeidheid klacht nummer één is bij kanker1.

 

Impact vergroten

 

“Robijn huijs gaat uit van Zelfregie bij Kanker. Dat staat hoog in ons vaandel.” Op dit moment wordt Robijn huijs Assen meerdere keren per jaar bezocht. In Meppel zoekt Robijn huijs een locatie maar bieden we al wel psychosociale zorg in persoonlijke, individuele gesprekken.

 

Met meer financiële ondersteuning kunnen wij van waarde zijn voor een nog grotere groep mensen binnen ons aandachtsgebied. Daartoe is het ook belangrijk dat verwijzers actiever attenderen op de informele ondersteuningsmogelijkheden. Investering en verwijzing naar inloophuizen betaalt zich terug in een belangrijke bijdrage aan het leven van mensen met kanker, dat niet in geld is uit te drukken. Tegelijkertijd is dit kostenbesparend, voornamelijk door de maatschappelijke bijdrage die inloophuizen leveren op gebied van terugkeer naar werk. Sinzer heeft aangegeven dat met een voorzichtige inschatting en bij de huidige aantallen, het specifiek voor dit thema, nu al gaat om een landelijk bedrag van rond de 8 miljoen euro. 

 

1 bron landelijk onderzoek NFK i.s.m. haar lidorganisaties

 

© Robijn huijs | KWF | IPSO | Sinzer

 

 

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website ga je er mee akkoord dat deze website cookies plaatst op jouw apparaat.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en je bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens je akkoord gaat.

Scroll To Top