Skip to content
© Robijn huijs

Robijn huijs wil locatie in Meppel vestigen

© Robijn huijs | Meppeler Courant
© Robijn huijs | Meppeler Courant

Meppeler Courant

 

In de uitgave van De Meppeler Courant | Maandag 14 januari 2019 | Jaargang 174 | nummer 6 | geeft journalist Bert Jansen in De Meppeler Courant aandacht aan Robijn huijs. Op pagina 2 - 3: 'Robijn huijs wil locatie in Meppel vestigen.'

 

Het volledige artikel van Bert Jansen: 

Huur opgezegd en financiële tegenslag in Assen

 

Meppel - Het eerste Drentse Robijn huijs, een inloophuis voor mensen met kanker, zeilt in Assen door een zware storm. De huur van de accommodatie is per 1 januari opgezegd. De zoektocht naar een nieuwe locatie verloopt moeizaam.

 

De tegenslag in Assen weerhoudt initiatiefnemer Cees van der Boom er absoluut niet van om ook in Meppel een Robijn huijs te openen. ‘We staan te popelen. Er is hoop gewekt.’

 

© Robijn huijs | Meppeler Courant

 

In het inloophuis kunnen mensen met kanker en hun familieleden terecht voor gesprekken met lotgenoten of de vrijwilligers van het Robijn huijs. Ook organiseert de stichting lezingen en benefietconcerten. Het Robijn huijs leek twee jaar geleden in Drenthe zo hoopvol uit de startblokken te komen in een bedrijven-verzamelgebouw aan de Overcingelaan in Assen. Om het voortbestaan van het Asser inloophuis te garanderen is nu meer nodig dan alleen een nieuw onderkomen.

 

Inzamelingsacties

 

‘Het Robijn huijs heeft ook behoefte aan sponsors. We hebben al enkele inzamelingsacties gehouden, maar de opbrengst was amper genoeg voor een paar maanden huur. Voor een accommodatie waarnaar we op zoek zijn, moeten we rekening houden met een ton tot anderhalve ton euro per jaar. Een vrijwilligersorganisatie als wij, kan dat niet opbrengen. Het Robijn huijs ontwikkelt daarom sponsorpakketten te ontwikkelen voor bedrijven en instellingen. Bedrijven kunnen als 'vriend' het Robijn huijs financieel ondersteunen. Op deze manier hopen we de vestiging in Assen open te houden.’

 

U heeft uw handen vol aan die huurperikelen. In maart moet het Robijn huijs het huidige adres écht verlaten. Ziet u het nog steeds zitten om dit jaar ook in Meppel nog een Robijn huijs te openen?

 

‘Zeker, het ontmoedigt me niet. Ik vind het een uitdaging dit groot op te pakken. Wat we in Assen tegenkomen bij de huisvesting en bedenken om de financiën rond te krijgen, kunnen we ook gebruiken in Meppel. Ook hier past een warm toevluchtsoord waar mensen terecht kunnen met hun verhaal, voor lotgenotencontact en activiteiten.’

 

© Robijn huijs | Meppeler Courant

 

In september 2018 presenteerde u voor het eerst de plannen voor een Robijn huijs in Meppel. Met een kraam waren vrijwilligers twee dagen lang aanwezig bij de SamenLoop voor Hoop in het Wilhelminapark. Meppelers werden enthousiast voor het initiatief. Wat is na een half jaar de stand van zaken?

 

‘Het was een bijzonder vruchtbaar weekend waarin mensen mee dachten over de locatie. Wij ontvingen veel steunbetuigingen en bouwden een netwerkje. Het was gaf ons het gevoel dat er toekomst is voor het Robijn huijs in Meppel. We hebben ondertussen enkele locaties in Meppel bekeken en besproken. Daar is helaas niets positiefs uit voortgekomen.'

 

'We vragen eigenlijk niet zoveel, maar een pand moet maar net aansluiten bij wat we zoeken. We wensen op de nieuwe locatie meerdere ruimtes in gebruik te nemen. We willen graag een huiskamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een ruimte voor creatieve activiteiten, een yoga-ruimte en een spreekkamer. We houden rekening met mensen die minder valide zijn of door de behandeling zo vermoeid zijn, dat zij een trap niet opkomen. Wij zouden al enthousiast zijn als we makkelijk bereikbaar zijn met de auto en het openbaar vervoer.’

 

Er staat toch wel eens een pandje leeg in Meppel, waar een bestemming als het Robijn huijs uitstekend van pas komt?

 

‘Met de beste bedoeling wordt ons geadviseerd: “Ga lekker ergens anti-kraak zitten.” Dat kan ook betekenen dat je er - net gewend en ingericht - na een paar maanden weer uit moet. We willen wel een toekomst kunnen opbouwen. De doelgroep moet zich - als zij kracht en zin heeft om het Robijn huijs te bezoeken – niet af hoeven vragen, waar we te vinden en wanneer geopend zijn.’

© Robijn huijs | Meppeler Courant

 

‘Op dit moment durf ik de behoefte in Meppel niet uit te drukken in vierkante meters. Sinds de opening in augustus 2016 kwamen ongeveer tweehonderd mensen langs in Assen. Gezien de reacties, bestaat zo’n doelgroep ook in Meppel en omgeving. In Assen hebben we ook meerdere wijk- en buurtcentra en multifunctionele accommodaties. We kunnen daar wel terecht, maar op zaterdag, pas na half vijf. Liever gaan we vroeger, om twaalf uur al, open. Want aan het eind van de middag is men vaak te vermoeid om er nog op uit te trekken. We hebben de Meppeler wijkvoorzieningen nog niet benaderd, maar we zijn het wel van plan. Misschien zijn de openingstijden daar wat soepeler.’

 

Het initiatief voor meer inloophuizen voor mensen met kanker, wordt inmiddels krachtig ondersteund door bekende oncologen en betrokken artsen. Dat psychosociale zorg en -ondersteuning voor kankerpatiënten en hun naasten in elke fase van het proces ‘broodnodig’ is, staat buiten kijf. Het Robijn huijs draagt bij aan het herstel buiten het ziekenhuis. Dat de moet zorgverzekeraar en ziekenhuisdirecties toch interesseren?

 

‘De overkoepelende organisatie van stichtingen voor psychosociale oncologie, zijn met de zorgverzekeraars in gesprek. Daar is nog niet iets concreet naar voren gekomen. Een Robijn huijs is officieel geen diagnose behandelcentrum en financiering is dan weer lastig. Een Robijn huijs in of bij het ziekenhuis vestigen is nu juist niet de bedoeling. Terug in een medische omgeving voelen mensen zich meteen weer patiënt. Dat moet in het Robijn huijs juist niet zo zijn. Bij artsen ontbreekt vaak de tijd om echt met mensen in gesprek te gaan, maar hier kunnen onze gasten zo lang praten als ze willen. We zouden het toejuichen als er ook in Meppel een gezellige, neutrale plek is waar mensen hun ei kwijt kunnen.’

 

De drie kernwaarden van het Robijn huijs (zelfregie, oordeelloos luisteren en kwaliteit van leven) zijn ook in Meppel bekend gemaakt. Daarmee heeft u ook verwachtingen en hoop gewekt bij uw doelgroep gewekt. Geeft dat extra druk?

 

‘Het motiveert ons des te meer. De lijntjes zijn uitgezet. Mensen rekenen er op en zeggen: “Wanneer komen jullie nou?” Het liefst zouden we morgen Meppeler vrijwilligers willen opleiden en overmorgen een locatie in Meppel openen. Het vraagt natuurlijk meer tijd. We blijven ook in Zuidwest-Drenthe afhankelijk van sponsoring en donaties. Op de Facebook-pagina vraagt het toekomstige Robijn huijs in Meppel het regionale bedrijfsleven om hulp. Met de steun en zekerheid van sponsors praat het ook gemakkelijker met de vastgoedverhuurder. Ik hoop dat we in Meppel op korte termijn de handen in elkaar kunnen slaan voor sfeervolle ruimte waar mensen zo’n behoefte aan hebben.’

 

Ook in de digitale Meppeler Courant! Lees ook hier : 

Robijn huijs wil ook in Meppel vestiging openen

 

We zijn je dankbaar, Bert!

 

© Robijn huijs | Meppeler Courant

 

© Robijn huijs | Meppeler Courant

 

Opmerking: We kregen opmerkingen dat dit artikel niet voor iedereen leesbaar is. Dat klopt! Het artikel staat in de Meppeler Courant voor abonnees en het betreft een 'Plus'-artikel.

 

Aanvulling: In het artikel staat dat wij voor een accommodatie waarnaar we op zoek zijn, rekening moeten houden met een tot tot anderhalve ton per jaar. We spraken inderdaad samen over dit soort bedragen, maar in Assen zouden we een locatie kunnen openen voor zo'n € 15.000 ~ € 20.000 op jaarbasis. Met dát bedrag houden we ook rekening voor een locatie in Meppel. 

 

Wil je meer weten over of wil je 'Vriend van Robijn huijs-Sponsor' zijn? Op die wijze kun je ons helpen! 

 

Ben je particulier? Dan kun je ons helpen door 'Vriend van Robijn huijs-Tientjeslid' te worden!

 

 

 

Wij maken gebruik van cookies!

Door gebruik te maken van deze website ga je er mee akkoord dat deze website cookies plaatst op jouw apparaat.

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de website wordt gebruikt om de website te laten functioneren en je bezoek efficiënt te maken.

Klik op akkoord voor een volledig werkende website, of bekijk eerst de details op de detail pagina alvorens je akkoord gaat.

Scroll To Top