75

Ton Zijderveld

© Robijn huijs | Aletta Armee
© Robijn huijs | Aletta Armee

 

 

Ton Zijderveld

 

"Rouw" is eigenlijk voor veel mensen een 'raar' maar ook heel natuurlijk mechanisme. Het ontstaat vaak al als iemand de diagnose kanker krijgt. Ineens zit je in een rollercoaster en je weet dat het nooit meer zo worden zal als vroeger. Ieder mens heeft een eigen verwerkingsstijl met alle ups-and-downs.

 

Veel mensen geven aan dat het 'rauw' voelt en dat ze zich verscheurd voelen. Rouw kan soms ook slijten, maar er zullen altijd weer onverwachtse momenten zijn dat rouw je ineens weer keihard raakt.

 

Sommige naasten weten niet hoe ze met de mens in rouw om moeten gaan; ze zeggen niets of ze confronteren je er mee dat rouw na een half jaar wel 'over' mag zijn en het tijd wordt om over te gaan tot de orde van de dag. Misschien lukt jou dat wel en misschien ook niet.

 

Met Ton Zijderveld kun je in gesprek over verlies en rouw. Ton is rouwdeskundige en geeft trainingen over en begeleiding bij verlies en rouw. Daarbij betrekt hij zoveel mogelijk de naasten van de mens in rouw omdat je met goede steun van hen beter het verlies in je leven kan verweven.

 

Ton is een dagdeel per maand aanwezig bij Robijn huijs - zie binnenkort de agenda - voor een luisterend oor. Hij is ook beschikbaar voor een - in overleg te plannen - interactieve bijeenkomst waar mensen handvatten krijgen hoe ze het beste om kunnen gaan met hun naaste met kanker en haar / zijn directe omgeving. 

 

Robijn huijs is een vrijwilligersorganisatie en afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

Wij bieden je gratis toegang tot deze activiteit(en), maar je begrijpt dat financiële support méér dan welkom is.