75

Visie en Missie

Visie

 

Robijn huijs stimuleert autonomie en hernieuwde veerkracht bij mensen met kanker en vindt 3 kernwaarden ongelooflijk belangrijk:

 

  • Zelfregie bij kanker

 

  • Zelfredzaamheid

 

  • Kwaliteit van leven

 

Wij helpen, begeleiden en ondersteunen mensen in die kernwaarden. 

 

Dat is ook te herleiden in de keuze van onze naam:

 

"Robijn werd beschouwd als de levenssteen die het hart versterkt en kracht teruggeeft."

 

Missie

 

Robijn huijs biedt psychosociale zorg, psychosociale begeleiding en psychosociale ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten in elke fase van het proces.

 

 

BG